Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

...

Có những con đường dù không muốn đi, vẫn phải bước đi, vì tôi biết phía cuối đường chính là đích tôi muốn đến.